واحد طراحی


 

جهت طراحی دستمال کاغذی تبلیغاتی لطفا فرم لایه باز سایز مورد نظرتون را از شرکت دریافت نمایید.

خوشبوکننده و بوگیر تبلیغاتی خودرو شرکت فرداسازان شمیم پایتخت به 2 صورت فرم عمومی و فرم اختصاصی به مشتریان محترم عرضه می گردد.

 


فرم عمومی:
سایز قالب در این فرم 6/2*9/2 سانتیمتر به صورت مستطیل دورگرد می باشد.


فرم اختصاصی:
در این فرم حداکثر سایز در یک وجه 7/5 و در وجه دیگر 10 سانتیمتر می باشد.
در این روش هیچ گونه محدودیتی در انتخاب شکل قالب وجود ندارد.
در این روش قالب با دقت 1 میلیمتر و به صورت لیزری تهیه می شود.