اخذ نمایندگی

شرکت فردا سازان شمیم پایتخت (آروما) در نظر دارد در تمامی مراکز استانها و شهرهای سراسر کشور نمایندگی فعال بپذیرد.


متقاضیان پذیرش نمایندگی می توانند از طریق تماس با شرکت نسبت به ارسال در خواست خود اقدام نمایند.


برای دریافت نمایندگی  به نکات زیر توجه فرمایید:

  • مدت زمان نمایندگی موقت یک فصل (3 ماهه) بوده که پس از بررسی میزان همکاری و نحوه فعالیت نمایندگی نسبت به نوع همکاری در آینده تصمیم گیری خواهد شد.
  • اخذ نمایندگی دائم و یا انحصاری،دست کم سه ماه پس از آغاز همکاری و بر اساس نظر شرکت امکان پذیر خواهد بود.
  • پس از اخذ نمایندگی دائم،نام و نشانی نمایندگی به عنوان عاملیت مجاز در وب سایت شرکت قرار خواهد گرفت.


حداقل تجهیزات مورد نیاز نمایندگی:

  • یک خط تلفن
  • ADSL
  • حداقل یک دستگاه رایانه
  • ملزومات اداری(میز،صندلی و...)

ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی غیرمعتبر
ورودی نامعتبر